SUNDENT detské zubné s.r.o   Cenník platný od 1.1.2019

 

 

Zdravotná poisťovňa Doplatok pri platnej PP PRIAMA platba

Vstupné komplexné vyšetrenie dieťa

ZP nehradí 10 eur 10 eur

Vstupné komplexné vyšetrenie dospelý

ZP nehradí 15 eur 15 eur

Preventívna prehliadka

  0 eur 10 eur

Konzultácia

ZP nehradí 12 eur 12 eur

Cielené stomatologické ošetrenie

  12 eur 20 eur

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

  0 eur 0 eur

RTG snímok intraorálny

ZP nehradí 10 eur 10 eur

OPG snímok

ZP nehradí 20 eur 40 eur

3D OPG snimok / CT

ZP nehradí 40 eur 80 eur

Lokálne ošetrenie gingívy/ Solcoseryl

ZP nehradí 5 eur 10 eur

Slizničná povrchová anestézia

ZP nehradí 5 eur 10 eur

Injekčná / intraligamentárna anestézia

  10 eur 15 eur

Netraumatické vyšetrenie – BRIX 3 000 (bez výplne)

ZP nehradí 10 eur 30 eur

Kofferdam

ZP nehradí 10 eur 15 eur

Podložkový materiál – Prekrvenie drene: CaOH,MTA

  5 eur 5 eur

Provizórna výplň/ Coltosol

  15 eur 20 eur

 

MLIEČNY CHRUP

Pečatenie fissúr

  10 eur 20 eur

Pečatenie s preparáciou

  15 eur 15 eur

Pečatenie zubov s použitím „Air flow“ u detí 1 zub

  15 eur 15 eur

Frontálny úsek 1 plošková výplň

  15 eur 15 eur

Frontálny úsek 2 plošková výplň

  25 eur 25 eur

Distálny úsek - Výplň 1 ploškový Kompomer Farebná výplň/ Fotokompozit biela

  20 eur 40 eur

Distálny úsek - Výplň 2 ploškový Kompomer Farebná výplň/ Fotokompozit biela

  25 eur 45 eur

Distálny úsek - Výplň 3 ploškový Kompomer Farebná výplň/ Fotokompozit biela

  35 eur 55 eur

Výplň 1 plošková SIC / Skloinomér

  25 eur 40 eur

Výplň 2 plošková SIC / Skloinomér

  30 eur 45 eur

Výplň 3 plošková SIC / Skloinomér

  35 eur 45 eur

Výplň 1 plošková Amalgán

  15 eur 20 eur

Výplň 2 plošková Amalgán

  20 eur 25 eur

Výplň 3 plošková Amalgán

  20 eur 30 eur

Komplikované ošetrenie pacienta

  10 eur 10 eur

Extrakcia mliečneho zuba

  5 eur 10 eur

Dočastné endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika

  10 eur 10 eur

Dočastné endodontické ošetrenie 2-3 koreňového kanálika

  15 eur 15 eur

Rozšírenie a preplach 1 koreňového kanálika, vložka

  10 eur 10 eur

Rozšírenie a preplach 2-3 koreňového kanálika, vložka

  15 eur 15 eur

Definitívne zaplnenie  1 koreňového kanálika

  10 eur 20 eur

Definitívne zaplnenie 2-3 koreňového kanálika

  15 eur 25 eur

Incízia, ošetrenie sliznice, drenáž

  10 eur 20 eur

Toaleta kavity

  10 eur 20 eur

 

TRVALÝ CHRUP

FRONTÁLNY ÚSEK    /13-23, 33-43/

     

Výplň 1 plošková Fotokompozit

  40 eur 50 eur

Výplň 2 plošková Fotokompozit

  45 eur 60 eur

Výplň 3 plošková Fotokompozit

  50 eur 70 eu

 

DISTÁLNY ÚSEK    /14-18,24-28,34-38,44-48 /

     

Podložkový materiál

  5 eur 10 eur

Výplň 1 plošková Skloinomer

  35 eur 60 eur

Výplň 2 plošková Skloinomer

  45 eur 60 eur

Výplň 3 plošková Skloinomer

  50 eur 60 eur

Výplň 1 plošková Fotokompozit

  35 eur 65 eur

Výplň 2 plošková Fotokompozit

  45 eur 85 eur

Výplň 3 plošková Fotokompozit

  50 eur 105 eur

Rekonštrukcia zuba fotokompozitom

ZP nehradí 80 eur 120 eur

Vestibulárna fazeta – fotokompozitom /Prefabrikát/

ZP nehradí 100 eur 150

Zavedenie parapulpáneho čapu / Sklenný čáp

ZP nehradí 55 eur 100 eur

Zavedenie pulpáneho čapu / Sklenný čap, koreňová nadstavba

ZP nehradí 50 eur 100 eur

Odstránenie pulpáneho čapu

ZP nehradí 50 eur 100 eur

Odstránenie sklenného čapu

ZP nehradí 50 eur 100 eur

 

 

 

 

 

 

ENDODONTICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Depulpin

  5 eur 10 eur

Extirpácia zubnej drene 1 koreňový kanálik

  20 eur 40 eur

Extirpácia zubnej drene 2 koreňový kanálik

  25 eur 50 eur

Extirpácia zubnej drene 3 koreňový kanálik

  30 eur 60 eur

Strojové opracovanie 1 koreňového kanálika

  10 eur 20 eur

Strojové opracovanie 2 koreňového kanálika

  10 eur 20 eur

Strojové opracovanie 3 koreňového kanálika

  15 eur 20 eur

Prečistenie koreňového kanálika + dezinfekčná vložka

  5 eur 10 eur

Endodontické ošetrenie 1 koreň zuba / Plnenie KK

  50 eur 55 eur

Endodontické ošetrenie 2 koreňov zuba / Plnenie KK

  50 eur 65 eur

Endodontické ošetrenie 3 koreňov zuba / Plnenie KK

  50 eur 100 eur

Opakované čistenie koreňového kanálika 2x

ZP nehradí 5 eur 5 eur

Endotratment ,odstránenie starej koreňovej výplne

ZP nehradí 24 eur 24 eur

Provizórna výplň/ Coltosol

  15 eur 20 eur

 

DENTÁLNA HYGIENA

Ošetrenie gingivitis, paradontitis

  10 eur 10 eur

Odstránenie zub.kameňa ultrazvukom vo veku 0-6 rokov

  5 eur 10 eur

Odstránenie zub. kameňa ultrazvukom vo veku 6-12 rokov

  15 eur 25 eur

Odstránenie zub.kameňa ultrazvukom vo veku 12-18 rokov + Pieskovanie

  25 eur 30 eur

Odstránenie zub.kameňa ultrazvukom od 18 rokov + Pieskovanie Air Flow

  35 eur 50 eur

Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia zubov

ZP nehradí 10 eur 20 eur

Pečatenie zubov u detí s Air Flow 1 zub

ZP nehradí 15 eur 30 eur

Perioflow, subgingvinálne čistenie pieskovaním

ZP nehradí 15 eur 30 eur

Lokálna fluoridácia u detí

  0 eur 10 eur

Fluoridácia špeciálnym gélom MI Varnish

ZP nehradí 10 eur 10 eur

Lokálna fluoridácia dospelých / Floridácia MI Varnishom lyžicou

ZP nehradí 10 eur 10 eur

Strojové očistenie zubov - Polishing

ZP nehradí 5eur/sextant 10 eur/sext.

Bielenie zubov na ambulancii – Philips ZOOM

ZP nehradí 300 EUR 300 EUR

Domáce bielenie /nosiče,gél/ Night White Philips ZOOM

ZP nehradí 100 eur 100 eur

Alginátové odtlačky, silikonové nosiče pre aplikáciu

ZP nehradí 50 eur 50 eur

Gél na bielenie

ZP nehradí 40 eur 40 eur

Šperk na zub – Swarovski kryštál

ZP nehradí 40 eur 50 eur

 

CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA

Extrakcia dočasného zuba

  5 eur 10 eur

Extrakcia dočasného zuba - molár

  5 eur 15 eur

Extrakcia trvalého 1 koreňového zuba

  30 eur 50 eur

Extrakcia trvalého viackoreňového zuba  so separáciou

  35 eur 50 eur

Extrakcia trvalého viackoreňového zuba  bez separácie

  30 eur 50 eur

Extrakcia zubov múdrosti

  40 eur 50 eur

Extrakcia zvyškového chrupu

  30 eur 50 eur

Socket preservation

ZP nehradí 40 eur 50 eur

Socket preservation  s použitím augmentačného materiálu

ZP nehradí 250 eur 250 eur

Sútura poextrakčnej rany

ZP nehradí 10 eur 20 eur

Vybratie stehov

ZP nehradí 0 eur 0 eur

Ošetrenie rán prístrojom Fotosan

ZP nehradí 15 eur 15 eur

Augmentácia / Bio Oss/ granulát

ZP nehradí 80 eur 80 eur

Bio – Gide Membrane 16x22 cm

ZP nehradí 115 eur 115 eur

Bio – Oss Collagen 1x1 Block 100mg

ZP nehradí 80 eur 80 eur

Bio – Oss Collagen 250mg

ZP nehradí 250 eur 250 eur

Bio – Oss Spong. Granulát 0.25 - 1mm/0,5g (1,0cm)

ZP nehradí 84 eur 84 eur

Bio – Oss Spong. Granulát 1-2 mm/0,5g (1,6cm)

ZP nehradí 84 eur 84 eur

Čiapočka SynCone Kappe

ZP nehradí 105 eur 105 eur

Nadstavba na implantát Aknylos

ZP nehradí 105 eur 105 eur

Nadstavba SynCore

ZP nehradí 30 eur 30 eur

Odkrytie implantátu

ZP nehradí 15 eur 15 eur

Odstránenie fixatúr a membrány po augmentácii

ZP nehradí 30 eur 30 eur

Odtlačok do individuálnej lyžice

ZP nehradí 50 eur 50 eur

Okluzálny šróbik

ZP nehradí 20 eur 20 eur

Osstem membrána Smartbuilder 3-Wall

ZP nehradí 120 eur 120 eur

Sinus lift

ZP nehradí 350 eur 350 eur

Zavedenie implantátu Ankylos

ZP nehradí 350 eur 350 eur

Zavedenie implantátu XIVE

ZP nehradí 350 eur 350 eur

Zavedenie miniimplantátu

ZP nehradí 220 eur 220 eur

Zavedenie vhojovacieho valčeka do implantátu

ZP nehradí 30 eur 30 eur

Konzultácia

ZP nehradí 30 eur 30 eur

Ošetrenie mäkkých tkanív laserom (gingivektómia, hemostáza,ošetrenie fistuly)

ZP nehradí 50 eur 50 eur

Explantácia vhojeného zubného implantátu

ZP nehradí 30 eur 30 eur

Explantácia nevhojeného zubného implantátu

ZP nehradí 30 eur 30 eur

PROTETIKA

Návrh čeľstnoprotetického ošetrenia

ZP nehradí 20 eur 20 eur

Stiahnutie 1 korunky

ZP nehradí 20 eur 20 eur

Cementovanie – Relyx, Breeze

ZP nehradí 10 eur 10 eur

Ošetrenie fraktúry zuba provizórnou korunkou

ZP nehradí 25 eur 25 eur

Korunka celokeramická

ZP nehradí 200eur 250 eur

Korunka sklokeramická Emax

ZP nehradí 230 eur 230 eur

Korunka zirkónová

ZP nehradí 250 eur 250 eur

Korunka živicová

ZP nehradí 150 eur 150 eur

Korunka fazetovaná

ZP nehradí 150 eur 150 eur

Korunka provizórna ambulantná 1kus

  30 eur 30 eur

Korunka provizórna laboratórna 1kus

  35 eur 35 eur

Fazeta keramická

  200 eur 200 eur

Fazeta kompozitná

  200 eur 200 eur

Fazeta zirkónová

  250 eur 250 eur

Inlay kompozitná keramická

  80 eur 80 eur

Dostavba FRC čapom

  50 eur 50 eur

Wax up /člen/

  20 eur 20 eur

Onlay keramická, kompozitná

  80 eur 80 eur

Čiastočne snímteľná náhrada 

  250 eur 250 eur

Skeletová zubná náhrada

  250 eur 250 eur

Pružná totálna náhrada

  280 eur 280 eur

Odtlačky k protetike silikónové

  45 eur 45 eur

Odtlačky k protetike  alginátové / 1 oblúk

  15 eur 15 eur

Odtlačky na nosiče, bruxizmus

  30 eur 30 eur

 

 

 

 

 

 

 

V PREŠOVE DŇA 14.1.2019